kominík, kominictví, čištění komínů

Časté dotazy na kominíky

Mohu čistění komínu provést sám?

Čištění komínů a spalinových cest od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW si může samozřejmě každý majitel nemovitosti dělat sám. Minimálně 1x ročně má ale kontrolu komínu a spalinových cest provést kominík. Jedná-li se však o podnikatelský subjekt, který si čistí komín svépomocí, je tento subjekt povinen čistění zaznamenat do požární knihy, kterou předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly. V požární knize uvede datum čištění spalinové cesty, druh spalinové cesty (komín pro pevná paliva, kapalná paliva), jméno, podpis.

Co se může stát, když nebudu čistit komín na pevná paliva?

Při topení dřevem a uhlím vznikají hořlavé dehty a saze, které se usazují v komíně. Komín se postupně ucpává, časem se mohou usazeniny vznítit. Teplota v komíně dosáhne až 1 300℃, komín může popraskat, nebude těsnit a nedá se dál používat. Nový komín je poměrně drahá záležitost. Pokud komín nevyhoří, může být jeho průchod snížen natolik, že dojde ke snížení komínového tahu a tedy i snížení účinnosti spalování. Protopíte nejen více paliva, ale riskujete i otravu oxidem uhelnatým. Pravidelné čištění komína bývá časově a tedy i finančně úspornější než čištění výrazně zaneseného komína jednou za čas. Kvůli špatně čištěným či postaveným komínům v Česku ročně vypukne na 300 požárů a otráví se asi 70 lidí. Při požáru nebo otravě je vyžadována Zpráva o čištění a kontrole spalinové cesty. Pokud ji nebudete mít, můžete dostat pokutu až 25.000 Kč a pojišťovna Vám neuhradí škody.

Co se může stát, když nebudu čistit komín na plynná paliva?

Nevznikají saze, takže nemůže dojít k vyhoření komína. Ale kontrola je stejně potřebná, a to kvůli korozi hliníkových vložek a padání korozivních částí do kondenzátní jímky, hrozícímu uzavření odvodu spalin v sopouchu, které může opět způsobit otravu oxidem uhelnatým.

Co dělat, když je při pojistné události zpráva o čištění a kontrole spalinové cesty poškozena nebo zničena?

Kominík kopii zprávy archivuje.

Jaký je rozdíl mezi kontrolou spalinových cest a revizi spalinových cest?

Kontrola spalinových cest se provádí pravidelně, nejběžněji 1x ročně. Kominík po provedení kontroly vystaví Zprávu o čištění a kontrole spalinové cesty. Revizi spalinových cest se provádí při uvedení spalinové cesty, komína, spotřebiče do provozu či jejich změně. Revizní technik po provedení revize vystaví Revizní zprávu spalinové cesty.

Jak často se provádí kontrola spalinových cest?

Nejběžněji 1x ročně.

Jaká je platnost zprávy o čištění a kontrole spalinové cesty?

Zpráva platí 1 rok.

Musí být komín na pevná paliva vyvložkovaný?

Ne, nemusí být, pokud je těsný. Záleží na stavu zdiva, spárování, zda není zadehtovaný,... Pokud jsou na komínovém tělese známky poškození zdiva (kousky cihel v komínových dvířcích po čištění komínu), spárování se rozpadá, atd., je nutné komín vyvložkovat.