kominík, kominictví, čištění komínů

Kominictví Hlaváčik

Kominictví Hlaváčik Vám pomůže s odstraněním nedostatků Vašeho komína, navrhneme řešení, pomůžeme zrealizovat potřebné úpravy, připojení spotřebičů paliv, poskytneme poradenství. Kominictví Hlaváčik provádí frézování a vložkování komínů, revizi spalinových cest.

Kominictví Hlaváčik provádí čištění a kontrolu spalinových cest dle Zákona 320/2015, což zahrnuje čištění a kontrolu komínů a kouřovodů, výběr sazí z komínových dvířek. Lhůty čištění a kontroly spalinových cest podle druhu paliv a výkonu spotřebičů určuje Nařízení vlády. Po provedení čištění a kontroly spalinové cesty vystaví kominictví Hlaváčik Zprávu o čištění a kontrole spalinové cesty. Touto zprávou se prokazujete v případě pojistné události pojišťovně a hasičům. V případě kontroly požární bezpečnosti se jí prokazujete kontrolnímu orgánu tj. hasičům.

Kominictví Hlaváčik nabízí možnost zařazení do databáze stálých zákazníků s výhodou upřednostnění. Nemusíte myslet na nějaké lhůty a termíny, sami Vám je připomeneme emailem nebo telefonicky.

Přečtěte si nejčastější dotazy na naše kominictví. Dozvíte se například odpovědi na otázky:
Mohu si čistit komín sám?
Co se může stát, když nebudu čistit komín na pevná paliva?