kominík, kominictví, čištění komínů

Kominík

Lukáš Hlaváčik
IČ: 01257064
Lidická 1156/58, 736 01 Havířov
mobil: 773 609 933
mobil: 777 133 799
e-mail: lukashlavacik@seznam.cz

Člen Společenstva kominíků ČR a Revizní technik spalinových cest.

Kominík je osoba s výučním listem v oboru kominictví, která poskytuje služby buď jako zaměstnanec firmy nebo jako OSVČ. Pokud je OSVČ, musí disponovat živnostenským oprávněním v oboru kominictví, které Živnostenský úřad pochopitelně vydá jen těm kominíkům, kteří se prokážou výučním listem. Pro kominíka není Členství v SKČR podmínkou, je dobrovolné. Je však výhodné, protože kominík je na valných hromadách informován o všech změnách a úpravách v oboru kominictví a souvisejících oborech. Kominík je průběžně školen, jsou mu připomínány normy, upozorňován na změny v legislativě, na nové materiály a postupy, apod.

Falešného kominíka tedy nepoznáte podle toho, že není organizován v nějakém cechu či sdružení, ale podle neschopnosti se prokázat živnostenským oprávněním v oboru kominictví nebo výučním listem v oboru kominictví. Falešný kominík Vám možná komín vyčistí stejně dobře jako oficiální kominík, ale už Vám nevystaví platnou Zprávu o čištění a kontrole spalinové cesty. Touto zprávou se prokazujete v případě pojistné události pojišťovně a hasičům. Pokud ji nebudete mít, můžete dostat pokutu až 25.000 Kč a pojišťovna Vám neuhradí škody. V případě kontroly požární bezpečnosti se jí prokazujete kontrolnímu orgánu tj. hasičům. Kominík kopii této Zprávy u sebe archivuje.