kominík, kominictví, čištění komínů

Ceník kominických prací

kominická službacena
čištění 1 průduchu pro pevná paliva450 Kč
čištění 1 průduchu pro plyn400 Kč
čištění 2 průduchů750 Kč

Nejsem plátce DPH. Cena zahrnuje čištění a kontrolu komínů a kouřovodů, výběr sazí, vystavení Zprávy o čištění a kontrole spalinových cest dle NV č. 91/2010 Sb.

V případě hromadné objednávky na kominické práce nás prosím kontaktujte pro stanovení individuální ceny.